Cărţi vechi din arhiva Bisericii s. Bilicenii Vechi

Slujitorul Bisericii Ortodoxe din satul Bilicenii Vechi, Episcopul Maxim Botnari, ne-a oferit cu generozitate posibilitatea de a răsfoi cărţile vechi bisericeşti, păstrate încă din secolele XVIII-XIX.

Tipăriturile acestea sunt cărţile fundamentale ale religiei şi slujbei bisericeşti: Psaltiri, Evanghelii, Ceaslovuri, Oktoihuri, Penticostare, Liturghii, Acatiste. Valoarea lor inestimabilă este alcătuită atât din importanţa lor pentru spiritualitatea enoriaşilor, cât şi din preţul foarte mare al cărţilor. Spre exemplu, pe pagina de titlu al Ceaslovului, tipărit în sex. XIX, găsim o inscripţie: „La propunerea preotului local, Ceaslovul a fost cumpărat de locuitorii satului Bilicenii Vechi, judeţul Bălţi…” (mai jos este o listă de 19 persoane, care au participat la procurarea cărţii).